Žijeme vo svete, kde chuť sa zabávať prevláda nad cieľavedomosťou. Kde záujem o opačné pohlavie prevláda nad kamarátskymi vzťahmi. Doba, v ktorej naše osobné blaho uprednostňujeme pred šťastím iných. Nehovorím, že doba či svet, v ktorom žijeme sú zlé. Myslím si však, že by sme mali našu pozornosť venovať všetkému rovnako. Nedá sa to vždy, a nie je to také jednoduché. Mohli by sme sa však posnažiť robiť lepšiu spoločnosť prostredníctvom samých seba. Som názoru, že každý by mal byť taký, aký byť chce, no čo najlepšia verzia seba. Mať vlastný názor a ním sa riadiť. Ak treba, dokázať ho zmeniť (tomuto sa ešte stále učím). Mať kamarátov, s ktorými všetky chvíle stoja za to. Mať rád sám seba a mať v sebe vôľu niečo v živote dokázať. A samozrejme vedieť vyťažiť zo života maximum. Prostredníctvom party, cestovania a užívania si mladosti a bezstarostnosti. 🙂

img_20170301_0013befunky-collagebefunky-collabefunky-collagimg_20170301_0018befunky-coll

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s